4 Toukokuu 2012

Kajaanin öljyvahingon tutkimukset etenevät

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
4.5.2012 klo 14.30


Kajaanin öljyvahingon tutkimukset etenevät
 
Neste Oilin operoimasta Huoltovarmuuskeskuksen öljyvarastosta Kajaanista pääsi öljynsekaista vettä maastoon viime viikonlopun aikana. Varastolta pääsi dieselin kaltaista kevyttä polttoöljyä sisältänyttä vettä Kulunnanpuroon, joka laskee Oulujärven Jormuanlahteen.
 
Öljyvahingon tutkimuksissa on tullut ilmi, että kalliosäiliön pohjaveden poistoon tarkoitettu pumppu on ollut käynnissä viikonlopun aikana pidempään kuin alun perin arvioitiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan maastoon on päässyt yhteensä enintään 110 m3 öljynsekaista vettä, jonka öljypitoisuus on enintään 20 prosenttia. Laskennassa on käytetty myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kalliosäiliöön kertyy luonnostaan useita kuutioita tunnissa vettä, jota pumpataan sieltä jatkuvasti pois. Siksi tarkan määrän selvittäminen on ollut hankalaa.
 
"On selvää, että öljyä ei pitäisi joutua luontoon. Olemme tapahtumasta erittäin pahoillamme ja otamme sen hyvin vakavasti", Neste Oilin ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Simo Honkanen sanoo.

"Kainuun pelastuslaitosta haluamme kiittää ripeästä, hyvästä ja erittäin ammattitaitoisesta työstä, jolla on pystytty estämään öljyn leviäminen laajemmalle alueelle." 

Tapahtumat tutkitaan tarkasti

Kajaanin öljyvahinko tuli ilmi sunnuntaina 29.4.2012. Pelastuslaitos aloitti välittömästi ilmoituksen saatuaan torjuntatoimet, joissa puolustusvoimat avusti. Niillä rajattiin öljyn leviäminen mahdollisimman pienelle alueelle. Erityisesti pyrittiin estämään öljynsekaisen veden leviäminen Oulujärvelle, ja Jormuanlahdelle rakennettiin kaksi sulkua öljypuomein. Myös SYKE avusti paikallista pelastuslaitosta puomituksen suunnittelussa. Puomitustyön valmistuttua vastuu öljyntorjunnasta siirtyi 3.5.2012 paikalliselta pelastuslaitokselta Neste Oilille.

Neste Oil on käynnistänyt tapahtuneesta sisäisen tutkinnan. Siinä selvitetään tapahtumien kulku ja päästön syyt. Yhtiö selvittää parhaillaan myös päästön vaikutuksia sekä parhaita toimenpiteitä niiden korjaamiseksi.

Vesinäytteiden tutkimustulokset valmistuivat
 
Jormuanlahdelta, johon Kulunnanpuro laskee, otettiin 30.4.2012 yhteensä 14 vesinäytettä. Näytteet toimitettiin ulkopuolisen laboratorion analysoitavaksi, ja tulokset saatiin 3.5.2012 illalla. Viitearvot ylittävä määrä öljyä löytyi viidestä näytteestä, joista neljä on öljypuomeilla suljetulta alueelta, läheltä puron suuta ja yksi kauempaa lahdelta. Suurimmillaan öljypitoisuus oli aivan puron suulla, 8,3 milligrammaa litrassa. Tutkimustulokset on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.kajaaninoljyvahinko.fi.

"Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että öljyä on vedessä lähinnä puron suun lähistöllä. Meidän on kuitenkin selvitettävä vielä tarkemmin, onko sitä ajautunut suurempia määriä myös kauemmas järvelle. Yksi näytteistä viittaa siihen, että tällainenkin mahdollisuus on", Honkanen sanoo.

Vesinäytteitä on otettu lisää perjantaina, ja niiden tulokset saadaan ensi viikolla. Uusia näytteitä otetaan jälleen lähipäivinä. Lisäksi on otettu maaperänäytteitä. Öljypitoisen veden tunnistaa voimakkaasta hajusta. Öljypitoinen vesi on terveydelle haitallista, eikä sitä pidä käyttää esimerkiksi juoma- tai saunavetenä.

Yleisötilaisuus 11.5. klo 16

Neste Oil on sitoutunut kaikkiin tarvittaviin toimiin öljyvahingon torjumiseksi ja sen jälkien siivoamiseksi. Yhtiö korvaa myös päästöjen aiheuttamat haitat.

Yhtiö järjestää alueen asukkaille, maanomistajille, median edustajille ja muille sidosryhmille yleisötilaisuuden perjantaina 11.5. klo 16 Kuluntalahden koululla osoitteessa Kulunkierto 2. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella aiheesta.

Kajaanin öljyvahingon tutkimusten ja torjuntatoimien etenemistä voi seurata jatkossa parhaiten osoitteessa www.kajaaninoljyvahinko.fi. Sivustolla tarjotaan ajankohtaista tietoa alueen asukkaille ja muille sidosryhmille.


Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja


Lisätietoja: Pekka Rahkamaa, terminaaleista vastaava johtaja, puh. 050 458 4765

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi