7 Marraskuu 2007

Euroopan ympäristöpalkinnon tuote-sarjan kansallinen voitto Neste Oilin NExBTL-dieselille

Neste Oil Oyj    
Lehdistötiedote
7.11.2007 klo 12.00

Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL-diesel palkittiin tuote-sarjan voittajana Euroopan Ympäristöpalkinnot Yrityksille 2008 -kilpailun kansallisessa osassa. Tätä Cleantech Finland -kilpailua koordinoi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, jonka nimeämä asiantuntijaraati palkitsi kaikkiaan kuusi yritystä kolmessa sarjassa. Palkinnot jakoi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 7.11.2007 Sitran Ympäristöohjelman päätösseminaarissa.

Euroopan Ympäristöpalkinnot Yrityksille -kilpailu (European Business Awards for the Environment) nostaa esille yrityksiä, joiden liiketoiminnat tukevat kestävää kehitystä. Palkinnon saajat ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisissä toiminnoissa, tuotteissa ja prosesseissa. Voittajien valinnassa painotettiin erityisesti ehdotuksen ympäristömyötäisyyttä, innovatiivisuutta ja näyttöjä markkinoilta.

Suomen kilpailussa palkitut yritykset osallistuvat joka toinen vuosi järjestettävään Euroopan laajuiseen kilpailuun, jonka pääjärjestäjänä on Euroopan komission ympäristöosasto. Menossa olevan kansainvälisen kilpailun voittajat julkistetaan Brysselissä kesäkuussa 2008 Euroopan vihreän viikon yhteydessä.

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL-diesel

Tuote-sarjan voittanut Neste Oilin uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL -dieselpolttoaine on maailman ensimmäinen kaupallinen toisen sukupolven biodiesel. Neste Oilin kehittämä NExBTL on puhtainta saatavilla olevaa biodieseliä. Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40-60 % raakaöljystä valmistettavaan dieseliin verrattuna ja parantaa ilmanlaatua alentamalla merkittävästi myös muita haitallisia pakokaasupäästöjä. NExBTL toimii ongelmitta nykyisissä dieselmoottoreissa. Tuotteen taustalla on yli kymmenen vuoden kehitystyö. Neste Oilin jo käytössä oleva Porvoon laitos on maailman ensimmäinen jalostamomittakaavan ratkaisu toisen sukupolven biodieseltuotannossa.

NExBTL:n valmistuksessa voidaan käyttää monia kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Se on raaka-aineiltaan joustavin tähänastinen biodieselteknologia. Tällä hetkellä raaka-aineina käytetään palmu- ja rypsiöljyä sekä eläinrasvoja. Kasviöljyistä palmuöljyn saatavuus on tällä hetkellä parhain, ja se on oikein viljeltynä tuotteen koko elinkaaren ajalta laskettujen kasvihuonekaasupäästöjen kannalta kilpailukykyisin kasviöljyraaka-aine. Yhtiö käyttää vain kestävästi tuotettuja raaka-aineita ja edistää aktiivisesti kansainvälisen palmuöljytuotannon sertifiointijärjestelmän käyttöönottoa.

Neste Oilin kilpailukyky perustuu pitkäjänteiseen panostukseen ympäristön kannalta suotuisampien polttoaineiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Yhtiön tavoitteena on, että kuluttajat Suomessa ja maailmalla voivat tankata puhtaimpia ja tehokkaimpia polttonesteitä nyt ja tulevaisuudessa.

Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Neste Oil:
Viestintäjohtaja Osmo Kammonen, puh. 050 458 4885, osmo.kammonen@nesteoil.com
HSE Manager Tiina Tuominen, puh. + 358 (0)10 45811, tiina.tuominen@nesteoil.com
www.nesteoil.fi

Sitra:
Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Ympäristö-ohjelma, puh. (09) 6189 9430,
jukka.noponen@sitra.fi  
Riina Loukola, projektipäällikkö, puh. (09) 6189 9468, riina.loukola@sitra.fi.
http://www.sitra.fi/fi/Ohjelmat/ymparisto/ymparisto_eupalkinnot/ymparist...