29 Huhtikuu 2015

Euroopan parlamentti hyväksyi biopolttoainelainsäädännön muutokset (ns. ILUC-direktiivi)

Uutinen

Euroopan parlamentti hyväksyi 28.4.2015 niin sanotun ILUC-direktiivin lopullisen version. Direktiivin tarkoitus on estää epäsuoran maankäytön muutoksen mahdollisesti aiheuttamia päästöjä, joita voi syntyä kun olemassa olevaa maatalousmaata aletaan käyttää biopolttoaineiden raaka-aineiden tuotantoon.

Direktiivi rajoittaa peltoviljeltyjen raaka-aineiden käytön 7 prosenttiin liikennepolttoaineiden energiasisällöstä mutta säilyttää EU:n tavoitteen 10 prosentin uusiutuvan energian sisällöstä liikenteen polttoaineissa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU:n jäsenmaat voivat asettaa alakiintiön muista kuin peltoviljellyistä raaka-aineista tehdyille biopolttoaineille.

ILUC-direktiivillä ei ole merkittävää vaikutusta Nesteen liiketoimintaan. Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita valmistava yhtiö. Vuonna 2014 yhtiö valmisti jätteistä ja tähteistä jo 1,3 miljoonaa tonnia (1,6 miljardia litraa) uusiutuvaa polttoainetta. Käytännössä määrä tarkoittaa, että esimerkiksi kaikki Suomen 650 000 dieselhenkilöautoa voisivat käyttää polttoaineenaan pelkästään jätteistä ja tähteistä valmistettua uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä kahden vuoden ajan.

EU:n neuvoston muodollisen hyväksynnän jälkeen EU:n jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa saattaa direktiivin määräykset voimaan kansallisessa lainsäädännössään.