30 Marraskuu 2016

Euroopan komission uusiutuvaa energiaa koskeva direktiiviehdotus vuosille 2021-2030 toisi lentoliikenteen ja merenkulun ilmastotalkoisiin

Neste Oyj
Lehdistötiedote
30.11.2016 klo 14.30

Euroopan komission uusiutuvaa energiaa koskeva direktiiviehdotus vuosille 2021-2030 toisi lentoliikenteen ja merenkulun ilmastotalkoisiin

Euroopan komissio on tänään julkistanut ehdotuksensa uusiutuvan energian direktiivistä vuosille 2021-2030. Neste pitää hyvänä EU:n pitkäjänteistä politiikkaa ja kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Direktiivin tarkoituksena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 27 prosenttiin Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Ehdotus menee nyt Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi.

Uusiutuvan energian käyttö liikenteessä tarjoaa tehokkaan keinon vähentää globaaleja ilmastopäästöjä. Esimerkiksi Neste uusiutuvan dieselin hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus on polttoaineen koko elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Sekoitusvelvoite pakolliseksi polttoaineiden jakelijoille, talkoisiin tervetulleita myös lento- ja meriliikenne

Euroopan komissio esittää direktiiviehdotuksessa pakollista liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden sekoitusvelvoitetta polttoaineiden jakelijoille. Vaadittava prosenttiosuus kasvaisi tasaisesti vuodesta 2021 vuoteen 2030. Nesteen mielestä tämä tuo kaivattua ennakoitavuutta yrityksille, jotta ne pystyvät suunnittelemaan pitkällä tähtäimellä toimintaansa ja investointejaan.

Neste pitää erityisen hyvänä asiana sitä, että ensimmäistä kertaa biopolttoaineiden sekoitusvelvoitetta voidaan täyttää myös lentoliikenteen sekä meriliikenteen uusiutuvilla ratkaisuilla. Nesteellä on jo tällä hetkellä kyky tukea lento- ja meriliikenteen kestävää ja hiilineutraalia kasvua uusiutuvilla polttoaineratkaisuilla.

Direktiiviehdotus kiihdyttää raaka-ainekehitystä

Biopolttoaineiden rooli liikenteen ilmastopäästöjen nopeassa alentamisessa on ratkaisevan tärkeä. Erityisen tehokkaasti liikenteen päästöjä voidaan pienentää jätteistä ja tähteistä valmistetuilla uusiutuvilla polttoaineilla. Vuosien kehitystyön tuloksena yhtiön käyttämistä uusiutuvista raaka-aineista jo noin 80 prosenttia on jätteitä ja tähteitä. Myös komissio suosii jätteiden ja tähteiden käyttöä.

"Kokonaisuutena komission ehdotuksessa on hyviä biopolttoaineiden käyttöä ja kehitystä tukevia linjauksia. Neste haluaa jatkaa keskustelua mahdollisimman laajan raaka-ainepohjan hyödyntämisen mahdollistamisesta. Ehdotuksen jatkokäsittelyissä tämä asia varmastikin nousee esiin. Nesteen etuna on, että jalostusteknologiamme on erittäin joustava raaka-aineiden osalta ja että meillä on useimpiin alan toimijoihin verrattuna jo nyt poikkeuksellisen laaja raaka-ainepohja", Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala sanoo.

Yhtiö uskoo, että koko toimialan raaka-ainekehitys tulee vielä kiihtymään. Neste itse käyttää vuosittain lähes 70 prosenttia T&K-panostuksistaan uusiutuvien raaka-aineiden, jalostusteknologioiden sekä uusiutuvien tuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen. Yhtiö keskittyy yhä heikkolaatuisempien jätteiden ja tähteiden tutkimiseen ja näkee muun muassa leväöljyn yhtenä erittäin potentiaalisena tulevaisuuden raaka-aineena. Uusien raaka-aineiden hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin jatkuvaa tutkimusta sekä teknologian kehitystyötä kustannustehokkaiden tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseksi. Jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä voidaan EU-tasolla parhaiten tukea lainsäädännöllä, joka pyrkii olemaan mahdollisimman raaka-aine- ja teknologianeutraali.

Neste Oyj

Osmo Kammonen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 5123, ilkka.j.rasanen(@)neste.com

Lue myös:

Neste tyytyväinen Suomen uuteen energia- ja ilmastostrategiaan

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) päätti lisääntyvistä uusiutuvien polttoaineiden velvoitteista vuodelle 2017

Euroopan komission uusiutuvaa energiaa koskeva direktiiviehdotus vuosille 2021-2030

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com