15 Tammikuu 2014

Euroopan komissio on hyväksynyt Neste Oilin kehittämän vastuullisuuden todentamisjärjestelmän

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
15.1.2014 klo 9.00


Euroopan komissio on hyväksynyt Neste Oilin kehittämän vastuullisuuden todentamisjärjestelmän

Euroopan komissio on hyväksynyt Neste Oilin kehittämän vastuullisuuden todentamisjärjestelmän ja todennut, että se täyttää luotettavuudelle, läpinäkyvyydelle ja riippumattomille tarkistuksille asetetut standardit. Järjestelmän mukaisen todennuksen tekee aina riippumaton, ulkopuolinen asiantuntijataho.  Todennuksen osana voidaan käyttää jo olemassa olevia komission tunnustamia sertifikaatteja.

Hyväksytty uusi todentamisjärjestelmä kattaa kaikista uusiutuvista raaka-aineista tehdyn dieselin. Siinä rajataan EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti tarkoin, missä kasvatetut tuotteet kelpaavat raaka-aineiksi ja mihin viljelyksiä ei saa sijoittaa. Biopolttoaineita varten ei saa raivata metsää, tuottaa raaka-aineita turvemailla, kosteikoilla tai muilla runsashiilisillä alueilla tai muilla arvokkailla luontoalueilla. Lisäksi järjestelmässä asetetaan vaatimukset mm. tuoteketjun jäljitettävyydelle.
 
"Olemme tähän asti nojautuneet lähinnä RSPO- ja ISCC-todentamisjärjestelmiin. Komission nyt hyväksymä oma järjestelmämme on hyvä lisävaihtoehto uusiutuvien raaka-aineiden ja erityisesti jätteiden ja tähteiden vastuullisuuden varmistamiseen", toteaa Pekka Tuovinen, yhtiön kestävästä kehityksestä ja toimittajien määräystenmukaisuudesta vastaava johtaja.

Neste Oil pystyy tuottamaan huippulaatuisia uusiutuvia polttoaineita jo yli kymmenestä erilaisesta kasviöljystä ja jäte- ja tähderaaka-aineesta. Neste Oil tuntee kaikkien uusiutuvien raaka-aineidensa alkuperän ja kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaaren ajalta. Yhtiön uusiutuvan dieselin tuotantoon käyttämästä raakapalmuöljystä 100 % on vastuullisuussertifioitua ja jäljitettyä viljelmälle asti. Tällä hetkellä Neste Oilin käyttämistä raaka-aineista noin puolet on erilaisia jätteitä ja tähteitä ja noin puolet vastuullisesti tuotettua, sertifioitua raakapalmuöljyä.


Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Pekka Tuovinen, kestävästä kehityksestä ja toimittajien määräystenmukaisuudesta vastaava johtaja, puh. +358 10 458 4516

Lue lisää Neste Oilin vastuullisuudesta yhtiön vuosikertomuksen vastuullisuusosiosta.

Liitteenä kuva median käyttöön.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi 

 

Attachments: