5 Maaliskuu 2008

Esitys Neste Oilin hallintoneuvoston jäseniksi

Suomen valtio, joka omistaa 50,1 prosenttia Neste Oilin osakkeista ja äänivallasta, on ilmoittanut tulevansa esittämään Neste Oil Oyj:n 14.3.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa seuraavia henkilöitä valittavaksi yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi tulevalle toimikaudelle:
 
Heidi Hautala, kansanedustaja (puheenjohtaja)
Hannes Manninen, kansanedustaja (varapuheenjohtaja)
Esko Ahonen, kansanedustaja
Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos
Timo Heinonen, kansanedustaja
Markus Mustajärvi, kansanedustaja
Jutta Urpilainen, kansanedustaja
Anne-Mari Virolainen, kansanedustaja
 
Hautalaa, Forssia, Mustajärveä ja Urpilaista esitetään valittavaksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Manninen, Ahonen, Heinonen ja Virolainen ovat ehdolla uusiksi jäseniksi.
 
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
 
NESTE OIL OYJ

Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Osmo Kammonen, viestintäjohtaja, puh. 050 458 4885
 
 
Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 12 103 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 4 800 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.