11 Huhtikuu 2016

CO2-talteenottolaitoksen kaupallinen tuotanto käynnistyi Nesteen Singaporen jalostamolla

Neste Oyj
Lehdistötiedote
11.4.2016 klo 13.00

CO2-talteenottolaitoksen kaupallinen tuotanto käynnistyi Nesteen Singaporen jalostamolla

Nesteen Singaporessa sijaitsevan uusiutuvien tuotteiden jalostamon yhteyteen rakennetun hiilidioksidin (CO2) talteenotto- ja nesteytyslaitoksen kaupallinen tuotanto on käynnistynyt. Loppuvuodesta 2015 valmistunut ja maaliskuun lopussa 2016 käynnistetty laitos ottaa talteen Nesteen uusiutuvan polttoaineen jalostusprosessissa syntyvää CO2-pitoista raakakaasua, minkä on laskettu vähentävän Singaporen jalostamon CO2-päästöjä vuositasolla merkittävästi. Samalla CO2:n talteenotto lisää jalostamon resurssitehokkuutta ja pienentää jalostamolla tuotettujen Nesteen uusiutuvien tuotteiden koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.  

Hiilidioksidin talteenottolaitos käynnistettiin 28. maaliskuuta, minkä jälkeen se on päivittäin ottanut talteen keskimäärin 35-40 tonnia hiilidioksidia. Laitoksen odotetaan saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin syksyn 2016 aikana. Neste arvioi toimittavansa laitokselle hiilidioksidipitoista raakakaasua keskimäärin 30 000 tonnia vuodessa

Hiilidioksidin talteenottolaitos sijaitsee Singaporessa Tuasin teollisuusalueella Nesteen Singaporen jalostamon yhteydessä. Sen on rakennuttanut ja sen toiminnasta kokonaisuudessaan vastaa Nesteen singaporelainen kumppani Leeden National Oxygen Ltd (LNOX), japanilaisen Taiyo Nippon Sanso -konsernin tytäryhtiö.

"Olemme ylpeitä erinomaisesta yhteistyöstä LNOX:in kanssa, mikä tarjoaa väylän Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostuksen yhteydessä syntyneiden sivutuotteiden tehokkaalle hyödyntämiselle ja auttaa meitä pienentämään jalostamomme sekä tuottamiemme uusiutuvien tuotteiden hiilijalanjälkeä", kertoo Bart Leenders, Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotannosta vastaava johtaja.

"LNOX on innoissaan lupaavasta pitkän tähtäimen yhteistyöstä Nesteen kanssa Singaporessa. Kumppanuuden tavoitteena on lisätä kummankin osapuolen toiminnan energiatehokkuutta sekä operatiivisen toiminnan tuottoa. Tällä hetkellä talteen otettua hiilidioksidia käytetään esimerkiksi hitsauskaasun raaka-aineena, mutta suunnittelemme myös kaasun sertifiointia elintarviketeollisuuden käyttötarpeita varten", selventää Simon Sim LNOX:sta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja (englanniksi):
Bart Leenders, johtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen tuotanto, Neste, puh. +31 181 35 4100 
Simon Sim, Vice President, Gas Operations, LNOX, puh. +65 6663 0551

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

LNOX lyhyesti

Established in 1964, Leeden National Oxygen Ltd is Asia's leading integration specialist in welding, gas and safety. From the assessment of unique welding requirements, selection of products, to the provision of comprehensive gas solutions, installation of industrial gas systems, and recommendation of effective safety strategies, LNOX utilises the latest technologies in the market to offer tailor-made solutions for our customers to suit their specific requests. From upstream to packaged gas, LNOX provides a highly comprehensive range of gases, gas-related products and engineering services. LNOX is a member of Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC), a leading global industrial gas manufacturer in Japan with an extensive international network that spans across the globe, including countries in Europe, North America, Asia and Oceania and net sales amount for 2015 was approximately USD 5.1 billion. More information: Leedennox.com