17 Heinäkuu 2018

Ymmärrä erot – biomuovit tutuksi

Muovijätteseen liittyvistä haasteista huolimatta muovien kysyntä kasvaa koko maailmassa. Samaan aikaan maailmalla etsitään keinoja vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, kuten raakaöljystä, ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi. Neste hyödyntää uusiutuvien tuotteiden tietotaitoaan ja tuo markkinoille biomuoviratkaisun, jolla vastataan muovien kasvavaan kysyntään maailmanlaajuisesti entistä kestävämmällä biopohjaisella ratkaisulla.

Biomuovien kysyntä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana. Ihmiset eivät kuitenkaan ole aina täysin varmoja siitä, mitä biomuoveilla tarkoitetaan. Esimerkiksi biopohjaiset muovit ja biohajoavat muovit eivät tarkoita samaa asiaa. Biopohjaisella viitataan muovin alkuperään, kun taas biohajoavalla tarkoitetaan muovin kompostoitavuutta. Sekaannus on ymmärrettävä, sillä muovit voivat olla välillä sekä biopohjaisia että biohajoavia. Käsitteitä selkeyttämällä voidaan kuitenkin auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten kestäviä vaihtoehtoja biomuovit ovat. 

Biopohjaisissa muoveissa on kyse uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvia raaka-aineita, kuten sokeria, maissia tai vehnää, käytetään polymeerien valmistamiseen kemiallisessa tai biologisessa prosessissa. Polylaktinen happo (PLA) on hyvä esimerkki: se on 100-prosenttisesti biopohjainen muovi, jota valmistetaan nykyään enimmäkseen maissista. Biopohjaista polyeteeniä (bio-PE) puolestaan valmistetaan sokeriruo’osta.

Sitä vastoin biohajoavat muovit on suunniteltu hajoamaan oikeissa olosuhteissa eli silloin, kun ne ovat kosketuksessa maaperässä, maatuvassa maa-aineksessa tai jopa vedessä luonnostaan esiintyviin entsyymeihin. Biohajoavat muovit ovat kestävä vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin, joissa biohajoavuudesta on tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa hyötyä, esimerkiksi maataloudessa käytettävissä kalvoissa. Biohajoavat muovit voivat olla biopohjaisia, mutta ne voivat olla myös raakaöljystä valmistettuja.

Neste on sitoutunut uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen ja keskittyy valmistamaan kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä biopohjaisia muoveja, joilla voidaan korvata perinteiset fossiiliset muovit useissa käyttötarkoituksissa. Tällaisia biopohjaisia muoveja käytetään nykyään yhä enemmän mitä moninaisimmissa tuotteissa, muun muassa auton osissa, pakkauksissa, kuluttajatavaroissa, kuten leluissa sekä elektroniikassa, ja nämä ovat vain muutamia esimerkkejä. Näissä käyttötarkoituksissa biohajoavuus ei olisi toivottu ominaisuus, mutta kierrätettävyyttä arvostetaan.

Biomuovin aika 

Neste on kehittänyt konseptin tuottaa jätteistä ja tähteistä biopohjaisia uusiutuvia muoveja, jotka ovat käyttöominaisuuksiltaan identtisiä perinteisten fossiilisten muovien kanssa. Raaka-aineina käytetään muun muassa maatalouden prosesseista peräisin olevia jätteitä ja tähteitä.

Vuoden 2017 keväällä toteutettu biomuovin koetuotanto oli onnistunut. Sen pohjalta Neste laajentaa biopohjaisten muovien tuotantoa kaupalliseen mittakaavaan vuonna 2018. Nesteen uusiutuvat hiilivedyt toimivat muovituotannon kaikissa eri vaiheissa täsmälleen samoilla parametreillä kuin perinteinen fossiilinen raaka-aine. Näin voidaan valmistaa biopohjaisia tavaroita ja tuotteita, joita kuluttajat ovat tottuneet käyttämään, mutta pienemmillä maapalloon kohdistuvilla vaikutuksilla. Biopohjaisten muovien käyttö vähentää fossiilisten luonnonvarojen tarvetta sekä pienentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 50 prosenttia. 

Meillä on valmius valmistaa Nesteen NEXTBL-teknologian avulla jalostetuista uusiutuvista hiilivedyistä uusia, suoraan olemassa oleviin prosesseihin ja käyttötarkoituksiin soveltuvia “drop in” -biomuoveja tavanomaisin höyrykrakkausmenetelmin. Kaikki biomuovit eivät kuitenkaan ole samanlaisia, eikä kaikkia raaka-aineita ole saatavissa riittävästi. Joitain biopohjaisia muovilaatuja esimerkiksi tuotetaan muita suurempina määrinä, koska niiden raaka-aineita on helpommin saatavilla. Kaikki biopohjaiset muovilaadut eivät myöskään sovellu kaikkiin muovin käyttötarkoituksiin. Vaikka biopohjaiset muovit voivat olla keskenään erilaisia, yksi asia on niille yhteistä: biomuovien on oltava peräisin täysin kestävistä toimitusketjuista raaka-ainetuotannosta lopputuotteen valmistamiseen, jotta ne olisivat vastuullinen vaihtoehto perinteisille muoveille. 

Muovijätteen aiheuttamaan haasteeseen vastaaminen edellyttää, että muovituotteiden elinkaaren loppu on suunniteltu vastuulliseksi riippumatta siitä, sisältääkö se kierrätystä vai uusiojalostusta, uudelleenkäyttöä vai jotakin muuta. Näin voidaan varmistaa, että siirtyminen öljypohjaisista ratkaisuista uusiutuviin ratkaisuihin saa meidät oikeasti lähemmäksi kokonaisuudessaan vastuulliseen kiertoon perustuvaa tulevaisuutta.

 

Lars Borger
Lars Börger
Emerging Businesses -yksikön tuotemarkkinointipäällikkö