7 Joulukuu 2018

Ryhdy ilmastosankariksi

Mitä maailmassa todella tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tutkijoiden lokakuun alussa julkaiseman erikoisraportin mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttö pitää puolittaa alle 15 vuodessa ja vuotuiset globaalit nettopäästöt on saatava nollattua 30 vuodessa.

Ilmastohaaste on valtava. Mutta niin ovat myös sen vaikutukset napa- ja rannikkoseutuihin, ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen – niin nyt kuin tulevaisuudessakin. IPCC:n hahmottelemat ratkaisut edellyttävät nopeita, jämäköitä ja ennen kaikkea yhteisiä toimia aikana, jolloin maat eivät välttämättä ole ilmastokysymyksistä samaa mieltä. Juuri nyt jokaisella asteen murto-osallakin on ilmaston lämpenemisen kannalta suuri merkitys. 

Haasteeseen pitäisi kuitenkin suhtautua toiveikkaasti eikä pelokkaasti.  Kanavoimalla intoa ja optimismia teoiksi voidaan nimittäin saavuttaa paljon. Me Nesteellä olemme esimerkiksi edelleen täysin sitoutuneita muutokseen, joka on jo vaikuttanut hankintoihimme, toimintaamme, luonnonvarojen käyttötapoihimme ja liiketoimintamme painopisteisiin.

Viime vuonna asiakkaamme pienensivät kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 8,3 miljoonalla tonnilla. Nämä päästövähennykset vastaavat kolmen miljoonan henkilöauton vuotuisia päästöjä, mikä on enemmän kuin Berliinin ja Rooman autokanta yhteensä. Todellisia ilmastosankareita ovatkin asiakkaamme, jotka käyttävät vähäpäästöisiä vaihtoehtojamme fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Tällä hetkellä Nesteen uusiutuvien polttoaineiden ilmastohyödyt ovat vuositasolla lähes kolme kertaa suuremmat kuin Nesteen omien jalostamoiden ja logistiikan yhteenlasketut päästöt. Vaikka meillä on jo maailmanlaajuisesti merkittävä rooli liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisessä, tähtäämme korkeammalle. On vielä paljon tehtävää.

Visiomme mukaisesti jatkamme tulevinakin vuosina positiivisen ilmastovaikutuksemme kasvattamista lisäämällä biopohjaisten ja kierrätysraaka-aineiden käyttöä Nesteen omissa tuotantoprosesseissa ja tuotteissa. Tavoitteemme on pienentää kasvihuonekaasupäästöjä 9 miljoonalla tonnilla vuonna 2022. Toivottavasti voimme tänä vuonna tehdä uudenvuodenlupauksen ja tähdätä vieläkin kunnianhimoisempaan tavoitteeseen tulevina vuosina.  

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on liiketoimintaamme. Voimme tehdä tulevaisuudesta turvallisemman ja kestävämmän sekä jättää lapsillemme elinvoimaisemman planeetan, kun mietimme yhdessä, miten tuotamme ja kulutamme energiaa, ruokaa ja vettä sekä miten pidämme huolta maailman meristä ja metsistä.

Maailman johtavat tutkijat ovat antaneet meille tehtävän hillitä ilmastonmuutosta. Meidän täytyy ottaa haaste rohkeasti vastaan ja kehittää uusia ratkaisuja, joilla yhdessä pääsemme tavoitteeseen. Mieti omaa panostasi – miten elämäntapasi tai vaikkapa yrityksesi liiketoiminta voisi olla vieläkin vähäpäästöisempää? Mitä tahansa päätätkin tehdä, se ei ole välttämättä helppoa. Loppujen lopuksi muutos kuitenkin kannattaa.

Peter Vanacker
Peter Vanacker
Toimitusjohtaja, Neste