4 Tammikuu 2018

Miten saat yrityksesi työntekijät sosiaaliseen mediaan?

Kirjoittanut Kaisa Lipponen
Julkaistu Blogi-kirjoituksia kategoriassa Ihmiset

On kulunut vuosi siitä, kun blogasin kokeilusta, jossa tavoitteenani oli rakentaa omaa asiantuntijabrändiä ja verkostoja sosiaalisessa mediassa. Samalla päätin, että seuraavaksi haluan työssäni Nesteellä auttaa muita tekemään saman: Hyödyntämään sosiaalista mediaa jatkuvassa oppimisessa, vaikuttamisessa ja verkostoitumisessa.

Emme kuitenkaan halunneet lähteä rakentamaan perinteistä työntekijälähettiläsohjelmaa, jossa työntekijät rummuttavat robottimaisesti yrityksen ilosanomaa ja heistä tehdään markkinointikoneiston jatkeita. Tästä on kirjoitettu lukuisia ansiokkaita blogitekstejä, kuten tämä @aahlrothin kirjoitus ja tämä @parkkisenniemi kirjoitus.

Uskon, että todellinen muutos kohti vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa lähtee aina jokaisesta itsestään ja henkilökohtaisesta motivaatiosta. Mutta tässä muutoksessa yritys voi tukea työntekijöitään eri tavoin. Etenimme muutoksessa näiden neljän askeleen kautta.

1. Selvitä maaperä

Vaikka kysymys on viime kädessä henkilökohtaisesta muutoksesta, on luottamukseen perustuva yrityskulttuuri ehdoton edellytys työntekijöiden aidolle vuorovaikutukselle sosiaalisessa mediassa.

Työntekijöiden kannustaminen ja rohkaiseminen sosiaalisen median käyttöön voi myös tukea kulttuurinmuutostyötä - erityisesti jos tavoiteena on esimerkiksi asiakaslähtöisempi, läpinnäkyvämpi ja itseohjautuvampi yrityskulttuuri.

Nesteellä maaperä muutokselle oli oli vahvalla pohjalla ja jatkoin tunnustelua kysymällä lähes jokaisessa kohtaamisessa, ”Miten aktiivinen olet sosiaalisessa mediassa?” Yleisin vastaus ei suinkaan ollut ”Ei kiinnosta” tai ”En ehdi”. Suurin osa epäviralliseen galluppiini vastanneista myönsi: ”Olen viime aikoina miettinyt, että voisin minäkin aktivoitua”.

2. Mieti hyödyt ja auta oivaltamaan

On selvää, ettei kaikkien asiantuntijoiden tai yritysten tarvitse olla sosiaalisessa mediassa. Kannattaakin valmistautua perustelemaan, miksi sosiaalisesta mediasta olisi hyötyä juuri sinun yrityksellesi tai sen asiantuntijoille.

Perustelut voivat löytyä esimerkiksi muutoksesta liiketoiminnassa, asiakaskäyttäytymisessä, yrityskulttuurissa, kilpailutilanteessa tai työelämässä. Eri ihmisiin vetoavat eri hyödyt, mutta suurimmat oivallukset sosiaalista mediaa kohtaan syntyvät usein henkilökohtaisella tasolla. Kun yksilö itse ymmärtää, että sosiaalista mediaa hyödyntämällä voi olla parempi johtaja, parempi myyjä tai parempi asiantuntija, motivaatio muutokseen on löytynyt.

3. Tarjoa valmennusta ja tukea

Yritykset valmentavat jatkuvasti henkilöstöään mm. johtamisessa, myymisessä ja esiintymisessä. Myös sosiaalisen median valmennuksiin panostaminen oman arvioni mukaan kannattaa. Sen avulla työntekijät löytävät oikean tavan vaikuttaa sosiaalisessa mediassa. Nesteellä päädyimme meille räätälöityyn valmennukseen ja turvauduimme ulkopuolisiin valmentajiin (kiitos @j_sjoman ja @sanileino).

Räätälöidyissä valmennuksessa pääsimme keskustelemaan ryhmissä juuri oman organisaatiomme mahdollisuuksista ja haasteista ja oppimaan toinen toisiltamme.

Valmennuksiin valitsimme eri puolilta organisaatiota ensin ne, jotka olivat jo jollain tavalla aktiivisia ja halukkaita viemään omaa osaamistaan seuraavalle tasolle. Heidän kauttaan sana kiiri ja seuraaviin valmennuksiin ilmoittautui halukkaita enemmän kuin tarpeen.

4. Innosta esimerkillä ja anna tunnustusta

Kuten missä tahansa muutoksessa, esimerkin voima on korvaamaton myös työntekijöiden kannustamisessa sosiaalisen median käyttöön. Vaikka kaikkien muutosten ei tarvitse lähteä johdosta, ei siitä varmasti haittaakaan ole, jos ylin johto näyttää mallia.

Yhä useampi johtaja ymmärtääkin, että sosiaalinen media on osa modernin johtajan viestintää. Sen kautta johtaja voi näyttää suuntaa sekä olla suorassa vuorovaikutuksessa niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kanssa. Kun toimitusjohtajamme tanssivideo levisi Twitterissä, se innosti suuresti erityisesti henkilöstöämme ja kertoi kulttuurinmuutoksestamme enemmän kuin tuhat sanaa.

Hyvät esimerkit voivat löytyä myös muualta. Esimerkiksi haastavat asiakaspalvelutilanteet voivat kääntyä voitoksi, jos ne hoidetaan ripeästi ja oikealla asenteella sosiaalisessa mediassa. Keskeistä on, että näitä hyviä esimerkkejä nostetaan esiin ja hyödynnetään oppimisessa.

Kannattaa antaa tunnustusta myös niille, jotka on jo saatu mukaan. Hyviä tapoja on esimerkiksi postausten jakaminen tai muu huomioiminen yrityksen sosiaalisen median kanavissa tai blogaamismahdollisuuksien tarjoaminen.

Tehtävä suoritettu?

Tätä kirjoittaessa olemme Nesteellä valmentaneet noin 40 henkilöä. Tuloksiakin on tullut ja iso osa valmennuksiin osallistuneista on muun muassa siirtynyt seuraajista keskustelijoiksi. Seuraavaksi skaalaamme valmennuksen suuremmalle joukolle sekä sekä integroimme sen muihin valmennuskokonaisuuksiin.

Lyhyessäkin ajassa voi saada aikaan paljon, mutta suuria massoja tärkeämpää on löytää oikeat ihmiset, jotka ovat avoimesti kiinnostuneita hyödyntämään sosiaalista mediaa omassa työssään. Henkilökohtaisista ja yksilöllisistä tavoitteista käsin motivoitunut ja omalla äänellään somessa viestivä työntekijä on yritykselle paras mahdollinen käyntikortti.

Kun yrityksen työntekijät oivaltavat yksilötasolla, että sosiaalinen media tarjoaa juuri heille henkilökohtaisia vaikuttamis- ja kehittymismahdollisuuksia, saadaan paljon parempia tuloksia kuin yrityksen tavoitteista ja tahtotilasta käsin luotujen työntekijälähettilyysohjelmien kautta.

Henkilökohtaisista ja yksilöllistä tavoitteista käsin motivoitunut ja omalla äänellään viestivä ja keskusteleva työntekijä on myös yritykselle paras mahdollinen käyntikortti. Mikä sinua motivoi sosiaalisen median käyttöön? Ja miten työnantajasi suhtautuu siihen? Kuulen mielelläni muiden kokemuksia ja myös toisenlaisia mielipiteitä!

Kaisa Lipponen, Communications Director, Neste
Kaisa Lipponen