18 Lokakuu 2005

BIODIESELLAITOKSEN PERUSKIVI MUURATTIIN NESTE OILIN PORVOON JALOSTAMOLLA

Biodiesellaitoksen peruskiven muurasi kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.   "Neste Oilin strategiana on valmistaa puhtaan liikenteen polttoaineita. Käytämme erilaisia raaka-aineita ja kehitämme sekä hyödynnämme yhtiön korkeaa jalostusosaamista. Biodiesellaitos on huippuesimerkki siitä, miten strategia konkretisoituu liiketoiminnassa. Vajaan kahden vuoden päästä täällä valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista laadullisesti maailman parasta ja puhtainta dieseliä Neste Oilin itse kehittämällä teknologialla", Neste Oilin toimitusjohtaja Risto Rinne sanoi muuraustilaisuuden puheessaan.   "Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen biopolttoaineiden osuuden kasvattamisen. Tämän laitoksen ansiosta Suomi voisi saavuttaa vuoden 2010 liikenteen biopolttoainetavoitteet jo vuonna 2007, jos niin halutaan. Biopolttoaineiden markkinoille tuloon vaaditaan valtion toimenpiteitä, esimerkiksi verohelpotuksia. Tuoreen tutkimuksen mukaan 84 % suomalaisista kannattaa verohelpotusten myöntämistä liikenteen biopolttoaineille", Neste Oilin Komponentit-liiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamo sanoi muuraustilaisuudessa.   Porvoon jalostamo pidetään kilpailukykyisenä   Parhaillaan Porvoon jalostamolla on biodiesellaitoksen rakentamisen lisäksi käynnissä toinenkin merkittävä, lähes 600 miljoonan euron rakennushanke. Vuoden 2006 lopulla käynnistyvällä tuotantolinjalla valmistetaan raskaasta polttoöljystä korkealaatuista ja arvokasta dieseliä yli miljoona tonnia vuodessa.   Porvoon jalostamoa on kehitetty koko sen 40-vuotisen historian ajan jatkuvasti. Jalostamo on ollut edelläkävijänä puhtaampien liikennepolttoaineiden kehittämisessä. Lyijyttömästä bensiinistä on siirrytty vähärikkisiin ja sittemmin kokonaan rikittömiin polttoaineisiin. Bensiinin reformointiyksikkö mahdollisti 1986 lyijyttömän bensiinin valmistuksen. Uusi rikin talteenottolaitos 1991 puolitti jalostamon päästöt. Porvoon jalostamo keskittyy rikittömien liikenteen polttoaineiden valmistukseen, johon meneillään olevat investointihankkeet tuovat lisävahvistusta.   Neste Oil työllistää Porvoossa lähes 2000 öljynjalostuksen ammattilaista. Porvoon tuotantolaitosten alueelle on jalostamon ja öljysataman lisäksi keskittynyt Neste Oilin tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutoiminta.   Lisätietoja: Kimmo Rahkamo, toimialajohtaja, puh. 010 458 4247 Jorma Haavisto, jalostamon johtaja, puh. 010 458 2300   Neste Oil Oyj Konserniviestintä     Neste Oil Oyj on Pohjois-Euroopan johtava öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Vuonna 2004 yhtiön liikevaihto oli 7,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 4 400 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä.   Oheisesta linkistä pääset lataamaan aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia: http://brandbank.nesteoil.com/nesteOil/
anonFilegroup.jsp?j6s4sd6hsgnk=6016021